Bc. Jana Wičarová

Odbor sociální a zdravotní

Oddělení péče o dospělé


péče o osoby omezené svéprávnosti

telefon: +420 542 526 206
e-mail: jana.wicarova@brno-stred.cz

pracoviště: Malinovského nám. 4

Důležité odkazy