Bc. Jana Vidláková

Odbor matrika

Oddělení zvláštní matrika


matrikářka zvláštní matriky - narození

telefon: +420 775 863 871
e-mail: jana.vidlakova@brno-stred.cz

pracoviště: Husova 3

Důležité odkazy