Bc. Jana Trubáková

Odbor právní a organizační

Oddělení přestupkové


referentka pro vymáhání pohledávek

telefon: +420 542 526 256
e-mail: jana.trubakova@brno-stred.cz

pracoviště: Měnínská 4

Důležité odkazy