Ing. arch. Jana Srbová

Stavební úřad

Oddělení územního řízení


referentka stavebního úřadu

telefon: +420 542 526 416
e-mail: jana.srbova@brno-stred.cz

pracoviště: Měnínská 4

Důležité odkazy