Mgr. Jana Plechlová

Odbor právní a organizační


vedoucí odboru právního a organizačního

telefon: +420 542 526 380
e-mail: jana.plechlova@brno-stred.cz

pracoviště: Dominikánská 2

Odbor právní a organizační

Oddělení právní


vedoucí oddělení právního

telefon: +420 542 526 380
e-mail: jana.plechlova@brno-stred.cz

pracoviště: Dominikánská 2

Důležité odkazy