Mgr. Jana Klementová

Odbor ekonomický

Oddělení financování rozpočtu


finanční referentka

telefon: +420 542 526 139
e-mail: jana.klementova@brno-stred.cz

pracoviště: Dominikánská 2

Důležité odkazy