Jakub Miloš

Odbor ekonomický

Oddělení účtárna


účetní

telefon: +420 542 526 150
e-mail: jakub.miloš@brno-stred.cz

pracoviště: Dominikánská 2

Důležité odkazy