Ing. Ivo Komárek

Samospráva

Uvolněný člen ZMČ Brno-střed – předseda finančního výboru


telefon: +420 542 526 240
e-mail: komarek@brno-stred.cz

pracoviště: Dominikánská 2

Důležité odkazy