Iveta Palánová

Matriční úřad

Oddělení zvláštní matrika


matrikářka zvláštní matriky - narození

telefon: +420 542 526 541
e-mail: iveta.palanova@brno-stred.cz

pracoviště: Nádražní 4

Důležité odkazy