Ing. Iveta Němcová

Odbor investiční a správy bytových domů

Oddělení veřejných zakázek


vedoucí oddělení veřejných zakázek

telefon: +420 542 526 286
e-mail: iveta.nemcova@brno-stred.cz

pracoviště: Dominikánská 2

Důležité odkazy