Bc. Iveta Fišerová

Odbor matrika

Oddělení zvláštní matrika


matrikářka zvláštní matriky - sňatky, registrované partnerství

telefon: +420 770 122 588
e-mail: iveta.fiserova@brno-stred.cz

pracoviště: Husova 3

Důležité odkazy