Ivana Skácelová

Kancelář tajemníka

Oddělení Miniúřad


pracovnice Miniúřadu

telefon: +420 542 526 379
e-mail: ivana.skacelova@brno-stred.cz

pracoviště: Dominikánská 2

Důležité odkazy