Bc. Ivana Rozehnalová

Matriční úřad

Oddělení matrika


vedoucí oddělení matriky - sňatky, registrované partnerství

telefon: +420 542 526 523
e-mail: ivana.rozehnalova@brno-stred.cz

pracoviště: Nádražní 4

Důležité odkazy