Bc. Ivana Rozehnalová

Odbor matrika

Oddělení matrika


vedoucí oddělení matriky - sňatky, registrované partnerství

telefon: +420 542 526 237
e-mail: ivana.rozehnalova@brno-stred.cz

pracoviště: Dominikánská 2

Důležité odkazy