Ivana Nejezchlebová

Matriční úřad

Oddělení matrika


matrikářka - ověřování, duplikáty matričních dokladů

telefon: +420 542 526 516
e-mail: ivana.nejezchlebova@brno-stred.cz

pracoviště: Nádražní 4

Důležité odkazy