Ivana Nejezchlebová

Odbor matrika

Oddělení matrika


matrikářka - ověřování, duplikáty matričních dokladů

telefon: +420 542 526 234
e-mail: ivana.nejezchlebova@brno-stred.cz

pracoviště: Dominikánská 2

Důležité odkazy