Ing. arch. Irena Šáchová

Stavební úřad

Oddělení reklam a jiných staveb dočasných


vedoucí oddělení reklam a jiných staveb dočasných

telefon: +420 542 526 399
e-mail: irena.sachova@brno-stred.cz

pracoviště: Měnínská 4

Důležité odkazy