Mgr. Ilona Šťastná

Odbor bytový

Oddělení nájmu bytů


referentka - žádosti o byt

telefon: +420 542 526 279
e-mail: ilona.stastna@brno-stred.cz

pracoviště: Dominikánská 2

Důležité odkazy