Bc. Hana Valová

Odbor právní a organizační

Oddělení přestupkové


referentka oddělení přestupkového

telefon: +420 542 526 250
e-mail: hana.valova@brno-stred.cz

pracoviště: Měnínská 4

Důležité odkazy