Hana Ranglová

Odbor bytový

Oddělení nájmu nebytových prostor


referentka (předpis nájemného nebytových prostor)

telefon: +420 542 526 147
e-mail: hana.ranglova@brno-stred.cz

pracoviště: Dominikánská 2

Důležité odkazy