Hana Píšková

Odbor investiční a správy bytových domů

Oddělení správy budov


referentka (kontaktní pracovnice pro nájemníky)

telefon: +420 542 526 118
e-mail: hana.piskova@brno-stred.cz

pracoviště: Dominikánská 2

Důležité odkazy