Bc. Hana Nečasová

Odbor matrika

Oddělení zvláštní matrika


matrikářka zvláštní matriky - úmrtí, duplikáty matričních dokladů

telefon: +420 770 122 587
e-mail: hana.necasova@brno-stred.cz

pracoviště: Husova 3

Důležité odkazy