Bc. Hana Nečasová

Matriční úřad

Oddělení zvláštní matrika


matrikářka zvláštní matriky - úmrtí, duplikáty matričních dokladů

telefon: +420 542 526 551
e-mail: hana.necasova@brno-stred.cz

pracoviště: Nádražní 4

Důležité odkazy