Hana Christ

Samospráva

Sekretariát 2. místostarosty – oblast školství a bytové politiky


sekretariát 2. místostarosty – oblast školství a bytové politiky

telefon: +420 542 526 312
e-mail: hana.christ@brno-stred.cz

pracoviště: Dominikánská 2

Kancelář tajemníka


sekretariát 2. místostarosty – oblast školství a bytové politiky

telefon: +420 542 526 312
e-mail: hana.christ@brno-stred.cz

pracoviště: Dominikánská 2

Důležité odkazy