Ing. Gabriela Škorničková

Stavební úřad

Oddělení územního řízení


referentka stavebního úřadu

telefon: +420 542 526 421
e-mail: gabriela.skornickova@brno-stred.cz

pracoviště: Měnínská 4

Důležité odkazy