Bc. Gabriela Bradáčová

Kancelář tajemníka


referentka

telefon: +420 542 526 326
e-mail: gabriela.bradacova@brno-stred.cz

pracoviště: Dominikánská 2

Důležité odkazy