Eva Šrámková

Kancelář tajemníka

Oddělení personální a mzdové


referentka oddělení personálního a mzdového

telefon: +420 542 526 343
e-mail: eva.sramkova@brno-stred.cz

pracoviště: Dominikánská 2

Důležité odkazy