Eva Šimoníková

Odbor matrika

Oddělení matrika


matrikářka - ověřování, duplikáty matričních dokladů

telefon: +420 542 526 243
e-mail: eva.simonikova@brno-stred.cz

pracoviště: Dominikánská 2

Důležité odkazy