Eva Šimoníková

Matriční úřad

Oddělení matrika


matrikářka - změny jména a příjmení

telefon: +420 542 526 517
e-mail: eva.simonikova@brno-stred.cz

pracoviště: Nádražní 4

Důležité odkazy