Eva Bendová

Matriční úřad

Oddělení matrika


matrikářka - ověřování, duplikáty matričních dokladů

telefon: +420 542 526 528
e-mail: eva.bendova@brno-stred.cz

pracoviště: Nádražní 4

Důležité odkazy