Bc. Eliška Kotalová, DiS.

Odbor sociální a zdravotní


sociálně-právní ochrana dětí

telefon: +420 542 526 220
e-mail: eliska.kotalova@brno-stred.cz

pracoviště: Malinovského nám. 4

Důležité odkazy