Edita Korduliaková

Kancelář tajemníka

Oddělení provozní


referentka správy majetku

telefon: +420 542 526 266
e-mail: edita.korduliakova@brno-stred.cz

pracoviště: Dominikánská 2

Důležité odkazy