Dita Lišková

Matriční úřad

Oddělení matrika


narození, porodnice FN Brno, Bohunice

telefon: +420 542 526 513
e-mail: dita.liskova@brno-stred.cz

pracoviště: Nádražní 4

Důležité odkazy