Dita Lišková

Odbor matrika

Oddělení matrika


matrikářka - narození

telefon: +420 542 526 232
e-mail: dita.liskova@brno-stred.cz

pracoviště: Dominikánská 2

Důležité odkazy