Dita Lišková

Matriční úřad

Oddělení matrika


matrikářka - narození

telefon: +420 542 526 513
e-mail: dita.liskova@brno-stred.cz

pracoviště: Nádražní 4

Důležité odkazy