Daniela Uherová

Odbor matrika

Oddělení matrika


matrikářka - sňatky, registrované partnerství

telefon: +420 542 526 238
e-mail: daniela.uherova@brno-stred.cz

pracoviště: Dominikánská 2

Důležité odkazy