Daniela Uherová

Matriční úřad

Oddělení matrika


matrikářka - sňatky, registrované partnerství

telefon: +420 542 526 527
e-mail: daniela.uherova@brno-stred.cz

pracoviště: Nádražní 4

Důležité odkazy