Dana Valentová

Odbor matrika

Oddělení zvláštní matrika


matrikářka zvláštní matriky - narození

telefon: +420 775 863 857
e-mail: dana.valentova@brno-stred.cz

pracoviště: Husova 3

Důležité odkazy