Bc. Dana Loci

Odbor sociální a zdravotní


sociálně-právní ochrana dětí

telefon: +420 542 526 190
e-mail: dana.loci@brno-stred.cz

pracoviště: Malinovského nám. 4

Důležité odkazy