Bronislava Horáková

Odbor sociální a zdravotní

Oddělení péče o dospělé


SPOZ, sociální pohřby, kluby seniorů, vítání dětí

telefon: +420 542 526 211
e-mail: bronislava.horakova@brno-stred.cz

pracoviště: Malinovského nám. 4

Důležité odkazy