Blažena Bukovská

Odbor ekonomický

Oddělení účtárna


pokladní

telefon: +420 542 526 140
e-mail: blazena.bukovska@brno-stred.cz

pracoviště: Dominikánská 2

Důležité odkazy