Mgr. Barbora Šímová

Odbor sociální a zdravotní


sociálně-právní ochrana dětí - kurátorka pro děti a mládež

telefon: +420 542 526 198
e-mail: barbora.simova@brno-stred.cz

pracoviště: Malinovského nám. 4

Důležité odkazy