Bc. Barbora Kocmanová

Kancelář tajemníka


sekretariát tajemníka

telefon: +420 542 526 314
e-mail: barbora.kocmanova@brno-stred.cz

pracoviště: Dominikánská 2

Důležité odkazy