Ing. Barbora Dostálová

Kancelář starosty a vnějších vztahů

Oddělení vnitřního auditu a kontroly


veřejnosprávní kontrola – kontrolorka

telefon: +420 542 526 349
e-mail: barbora.dostalova@brno-stred.cz

pracoviště: Dominikánská 2

Důležité odkazy