Anna Jarošová

Odbor životního prostředí

Oddělení veřejné zeleně a odpadového hospodářství


referent oddělení veřejné zeleně a odpadového hospodářství

telefon: +420 542 526 151
e-mail: anna.jarosova@brno-stred.cz

pracoviště: Měnínská 4

Důležité odkazy