Ing. Andrea Plesníková

Stavební úřad


zástupkyně vedoucí odboru, referentka stavebního úřadu

telefon: +420 542 526 415
e-mail: andrea.plesnikova@brno-stred.cz

pracoviště: Měnínská 4

Důležité odkazy