Mgr. Andrea Hudecová

Kancelář starosty a vnějších vztahů

Oddělení vnitřního auditu a kontroly


interní auditorka

telefon: +420 542 526 349
e-mail: andrea.hudecova@brno-stred.cz

pracoviště: Dominikánská 2

Důležité odkazy