Andrea Geržová

Odbor matrika

Oddělení zvláštní matrika


matrikářka zvláštní matriky - sňatky, registrované partnerství

telefon: +420 777 410 085
e-mail: andrea.gerzova@brno-stred.cz

pracoviště: Husova 3

Důležité odkazy