Ing. Alois Linha

Odbor právní a organizační

Oddělení právní


odborný referent

telefon: +420 542 526 339
e-mail: alois.linha@brno-stred.cz

pracoviště: Koliště 29

Důležité odkazy