JUDr. Alois Deutsch

Odbor sociální a zdravotní


sociálně-právní ochrana dětí

telefon: +420 542 526 225
e-mail: alois.deutsch@brno-stred.cz

pracoviště: Malinovského nám. 4

Důležité odkazy