Alena Křížová

Odbor matrika

Oddělení matrika


matrikářka - úmrtí

telefon: +420 542 526 244
e-mail: alena.krizova@brno-stred.cz

pracoviště: Dominikánská 2

Důležité odkazy