Alena Křížová

Matriční úřad

Oddělení matrika


matrikářka - úmrtí

telefon: +420 542 526 525
e-mail: alena.krizova@brno-stred.cz

pracoviště: Nádražní 4

Důležité odkazy