Ing. Adriána Komarovská

Stavební úřad

Oddělení reklam a jiných staveb dočasných


referentka stavebního úřadu

telefon: +420 542 526 417
e-mail: adriana.komarovska@brno-stred.cz

pracoviště: Měnínská 4

Důležité odkazy