Zpět do kalendáře

Veřejný pochod za zklidnění dopravy

24.05.2023 16:30 – 24.05.2023 18:00

  • Typ: shromáždění
  • Místo konání: průvod centrem města Brna
  • Cílem akce je upozornit na neudržitelnou situaci v brněnské dopravě, která je nastavena ve prospěch řidičů aut. Pořadatel žádá vedení města, aby omezilo intenzitu automobilové dopravy a zajistilo bezpečné prostředí pro uživatele nemotorových způsobů dopravy (chůze, kola, koloběžky, elektrokola apod.). Zpomalení automobilové dopravy přispěje k bezpečnosti, větší atraktivitě alternativních forem dopravy, ke snížení emisí i hluku. Pochod půjde pomalou chůzí uvedenou trasou. Vozidla IZS budou vždy puštěna, při jejich průjezdu se (pokud to lze) průvod neprodleně přesune mimo vozovku a bude dbát pokynů Policie ČR. Výchozí místo průvodu: Konečného náměstí. Cesta: Veveří, Žerotínovo nám., Moravské nám., Lidická. Místo ukončení: křižovatka Lidická, Lužánecká.

Důležité odkazy