Zpět do kalendáře

#ObilňákFest

15.09.2023 15:00 – 15.09.2023 20:00

 • Typ: kulturní akce
 • Organizátor:
  Nadační fond Proni
  tel.: 602 118 646
  e-mail: Svobodova.Anna2@fnbrno.cz
 • Místo konání: Obilní trh, park
 • #ObilňákFets je osvětová a kulturní akce, která si klade za cíl šíření osvěty o ženském zdraví a jeho zařazení do každodenního života. Nadační fond Proni vznikl s cílem podpory Gynekologicko-porodnické kliniky FN Brno. Akce si klade za cíl budování komunity v Brně a Jihomoravském kraji, začleňuje tak do program jak kulturní subjekty (MDB Brno), tak i Jihomoravský kraj, LF MU a další subjekty. Akce se uskuteční v časovém rozmezí 15.00 –20.00 hodin v parku na Obilním trhu. Budou zde umístěny stánky - zábor území zajištěn. Ozvučení bude zajištěno ze 2 reprobeden, které budou nasměřovány do parku - nedojde k rušení klidu v přilehlém okolí, zvuk je tlumený. V čase 18.30–20.00 hodin se uskuteční koncert hudební skupiny MachuPichu. Čas přípravy, úklidu a demontáže: 15. 9. 2023 - 13.00–21.00 hodin.
 • Web: www.facebook.com/fondproni

Důležité odkazy