Zpět do kalendáře

InterSoB

13.05.2023 10:00 – 13.05.2023 17:00

 • Typ: sportovní akce
 • Organizátor:
  Masarykova univerzita
  tel.: 737 363 631
  e-mail: p.nedelnik@email.cz
 • Místo konání: park Lužánky, Tyršův sad, Björnsonův sad
 • InterSoB je městská hra pro 2–4 členné týmy středoškoláků. Princip hry spočívá v navštěvování stanovišť s pestrými úkoly sportovního a logického charakteru. 10.00–15.30 hodin v parcích umístění malých stanovišt, která budou průběžně navštěvovaná týmy. V jeden okamžik bude na jednom stanovišti nejvýše 10 lidí, v každém parku budou nejvýše 4 stanoviště, přičemž každé z nich zabere plochu nejvýše 100 m2. Stanoviště budou relativně malá a nebudou narušovat běžný provoz parků. V 15.30–17.00 hodin proběhne v Björnsonově sadu společná hra všech 150 účastníků, která se bude konat na celé ploše parku. Park bude běžně prostupný pro veřejnost, veřejnost bude omezena maximálně tak, že na lavičkách budou umístěna stanoviště. Provoz občerstvení nebude nijak ovlivněn.
 • Web: intersob.fi.muni.cz/

Důležité odkazy