Zpět do kalendáře

Den zdraví s VZP

25.05.2023 14:00 – 25.05.2023 18:00

  • Typ: ostatní akce
  • Organizátor:
    Nadační fond Proni
    tel.: 775 256 423
    e-mail: vesela.klara@fnbrno.cz
  • Místo konání: Obilní trh (park)
  • Akce proběhne na základě spolupráce VZP s Nadačním fondem Proni, za podpory Gynekologicko-porodnické kliniky FN Brno. Bude se jednat o akci zaměřenou na edukaci a osvětu široké veřejnosti o prevenci a možnostech léčby nejen v oblasti gynekologie a porodnictví. Vymezenou plochu pro pořádání této akce budou představovat stánek VZP, stánek GPK FN Brno a případně ještě max. 1-2 stánky s podobným zaměřením. Součástí akce bude stanoviště na měření tuku a vyšetření mateřských znamének. V rámci stánku VZP bude také program pro děti. Akce nebude mít žádný doprovodný program, pro který je nutná technika, ozvučení aj. Příprava a úklid: v den konání akce.

Důležité odkazy