Zpět do kalendáře

Brněnské dny prevence

01.04.2022 15:00 – 01.04.2022 18:00

  • Typ: ostatní akce
  • Organizátor:
    Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor zdraví
    tel.: 542 172 430
  • Místo konání: Náměstí Svobody
  • Osvětová akce pro veřejnost. Jedná se o úvodní akci k celoměstské kampani Brněnské dny prevence, která bude probíhat v dubnu 2022. Kampaň se zaměřuje na zvýšení informovanosti široké veřejnosti o prevenci civilizačních chorob včetně onkologických onemocnění. Na úvodní akci bude veřejnosti představen účel a program kampaně. Úvodní akce se zúčastní zapojené subjekty, např. Masarykův onkologický ústav nebo Lékařská fakulta Masarykovy univerzity a představí zde své aktivity v oblasti prevence zdraví.

Důležité odkazy